Op donderdag 10 maart organiseert Diversiteit in bedrijf de eerste Kenniskring LHBTI. Het thema is: een inclusieve bedrijfscultuur voor LHBTI’ers.

LHBTDoel van de Kenniskring is informatie te verzamelen en te delen over het thema. Voor de bijeenkomst worden naast deskundigen ook vertegenwoordigers uitgenodigd van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van diversiteit en inclusie op het gebied van LHBTI. De kenniskring agendeert de knelpunten en kansen binnen het thema. Praktische tips worden verzameld en verwerkt in een kennisdocument dat op de website wordt geplaatst. De knelpunten, kansen en praktische tips krijgen ook een plaats in de Netwerkbijeenkomsten voor de ondertekenaars van het Charter Diversiteit.

Kijk hier voor het programma.

Wilt u voor deze Kenniskring een uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van Diversiteit in bedrijf via DIB@stvda.nl.