Op donderdag 5 oktober organiseert Diversiteit in bedrijf in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken een Charterbijeenkomst voor de ondertekenaars van het Charter Diversiteit met als thema ‘Meten is weten’.
In deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe een bedrijf de resultaten van diversiteitsbeleid kan meten en monitoren.

Kijk hier voor het programma.

Datum/tijd: donderdag 5 oktober 2017, 14.00 – 16.45 uur

Locatie: Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Aanmelden: Deelname is op uitnodiging en exclusief voor de ondertekenaars van het Charter Diversiteit.